Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

n

де S - сума балів кожного зуба;

n - число досліджуваних зубів;

середній КПІ для обстежуваної групи:

S КПІі

КПІсер. = ¾¾¾¾¾

n

де S КПІ - сума балів індивідуальних КПІ;

n - число обстежених осіб.

Оцінка результатів.

0,1-1,0 - ризик захворювання;

1,1-2,0 - поразка легкого ступеня;

2,1-3,5 - поразка середнього ступеня;

3,6-5,0 - поразка важкого ступеня.

Приклад 25.

Обстежено 25 чоловіків у віці 35-44 років, що працюють у цеху гальванізації.

У обстеженого N зубограма має вид:

бали

   

3

       

2

         

4

   

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

зуби

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

бали

   

5

         

2

       

4

   

КПІі = (3+2+4+5+2+4) : 6 = 20:6 = 3,33.

Висновок: поразка тканин пародонта середнього ступеня (пародонтит).

За аналогією обчислюємо КПІі в інших 24-х осіб.

Обчислюємо КПІсер.

КПІсер. = (3,33+2,57+1,18+2+2,5+………):25=67,5:25=2,7 .

Висновок: в обстеженої групи чоловіків даної вікової категорії відзначається поразка пародонта середнього ступеня.

3. Комбінований пародонтальний індекс для епідеміологічних досліджень (КПІЕ, Т.В. Нікітіна, 1982).

Заснований на клінічному комбінованому пародонтальному індексі. Для епідеміологічних досліджень автор пропонує ввести в нього оцінку поширеності процесу й обмежити кількість досліджуваних зубів.

Перейти на страницу: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 
 
 
 
 

Голосование


Сколько раз в год вы обращаетесь к врачу?
 

Полезная информация

Анекдот месяца

К дантисту приходит пациент. Врач говорит, что больной зуб придется вырвать.

- Сколько это будет стоить? - спрашивает пациент.

- Видите ли, поскольку я врач начинающий и опыта в удалении зубов у меня пока нет, я беру только 50 рублей в час.